EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:188:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 188, 2011m. liepa 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.188.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 188

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. liepos 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/420/ES

 

*

2011 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 687/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinami Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 610/2010 ir (ES) Nr. 83/2011

2

 

*

2011 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 688/2011, kuriuo 2011 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 501/2008 nustatant papildomą šviežiems vaisiams ir daržovėms skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse pristatymo ir atrankos tvarkaraštį

6

 

 

2011 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 689/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

2011 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 690/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/421/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/145/BUSP atnaujinti priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato įgyvendinimą

12

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/422/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/603/BUSP dėl tolesnių priemonių, kuriomis remiamas veiksmingas Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymas

19

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/423/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sudanui ir Pietų Sudanui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2005/411/BUSP

20

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/424/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims

24

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/425/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas

27

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/426/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje paskyrimo

30

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/427/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų termino pratęsimo

34

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/428/BUSP, kuriuo remiama Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuro veikla siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų veiksmų programą dėl neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais visų aspektų prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo

37

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/429/BUSP dėl Europos Sąjungos pozicijos Konvencijos dėl bakteriologinių (biologinių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (BTWC) valstybių šalių septintojoje peržiūros konferencijoje

42

 

*

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/430/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas

47

 

 

2011/431/ES

 

*

2011 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos valstybių narių žvejybos kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programoms įgyvendinti 2011 metais (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4852)

50

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top