EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:093:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 93, 2011m. balandis 7d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.093.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 7d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/218/ES

 

*

2011 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo

1

 

 

2011/219/ES

 

*

2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo ir pratęsiamas jo taikymo laikotarpis

2

 

 

2011/220/ES

 

*

2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

9

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 330/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

10

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 331/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatos dėl žemės naudojimo kanapėms auginti įgyvendinant Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatytą bendrosios išmokos schemą

16

 

 

2011 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 332/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2011/221/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

20

 

 

2011/222/ES

 

*

2011 m. balandžio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms nustatomos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl mirties priežasčių statistinių duomenų perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2057)

26

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

28

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

31

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 3/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIV priedas (Konkurencija)

32

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 5/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas)

33

 

*

2011 m. balandžio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 6/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

35

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo klaidų ištaisymas (OL L 181, 1997 7 9) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 19 tomas, p. 86)

38

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top