EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 53, 2011m. vasaris 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.053.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 26d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/129/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos, kurios ji laikysis ES ir Šveicarijos jungtiniame komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu garso ir vaizdo srityje, nustatančiu Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, dėl jungtinio komiteto sprendimo, kuriuo atnaujinamas Susitarimo I priedo 1 straipsnis

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 183/2011, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“), IV ir VI priedai (1)

4

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 184/2011 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip pakaitinių vištaičių, kalakutų, smulkiųjų paukščių ir kitų dekoratyvinių ir medžiojamųjų paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 499/96 nuostatos dėl tam tikrų Islandijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų bei gyvų arklių tarifinių Sąjungos kvotų

36

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 186/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas

41

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 187/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas (1)

45

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 188/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos direktyvos 91/414/EEB įgyvendinimo taisyklės dėl veikliųjų medžiagų, kurių rinkoje nebuvo dvejus metus po pranešimo apie tą direktyvą, vertinimo tvarkos (1)

51

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 189/2011, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII ir IX priedai (1)

56

 

 

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 190/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

61

 

 

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 191/2011 dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų septintuosiuose etapuose

63

 

 

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 192/2011, kuriuo nustatomos specialios priemonės, susijusios su privataus kiaulienos sandėliavimo pagalba, nustatyta Reglamente (ES) Nr. 68/2011

65

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/130/ES

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/ES

 

*

2011 m. vasario 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2006/766/EB II priedas dėl Fidžio įtraukimo į trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama importuoti žmonėms vartoti skirtus žuvininkystės produktus, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimo 2009/870/EB iš dalies keisti Sprendimą 2009/821/EB dėl pasienio kontrolės postų sąrašo klaidų ištaisymas (OL L 315, 2009 12 2)

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top