EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:038:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 38, 2011m. vasaris 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.038.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 38

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 120/2011, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvininkystės produktų 2011 žvejybos metų referencinės kainos

1

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 121/2011, kuriuo nustatomos standartinės vertės, taikytinos finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2011 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

6

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 122/2011, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų žuvininkystės produktų pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainos, taikomos Sąjungoje 2011 žvejybos metais

9

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 123/2011, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytų žuvininkystės produktų pardavimo kainos, taikomos Sąjungoje 2011 žvejybos metais

19

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 124/2011, kuriuo nustatomas tam tikrų žuvininkystės produktų privataus sandėliavimo paramos 2011 žvejybos metais dydis

21

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 125/2011, kuriuo nustatomi paramos už tam tikrų žuvininkystės produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio paramos už tam tikrus žuvininkystės produktus dydžiai 2011 žvejybos metais

22

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 126/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Oie d’Anjou (SGN)]

24

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 127/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1017/2010 nuostatos dėl Danijos, Prancūzijos ir Suomijos intervencinių agentūrų turimų grūdų, skirtų perparduoti vidaus rinkoje nuolatinių konkursų tvarka, kiekio

26

 

 

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 128/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 129/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

29

 

 

2011 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2011 dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų šeštuosiuose etapuose

31

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/94/ES

 

*

2010 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo

33

Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

34

 

 

2011/95/ES

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje taikyti tam tikrą kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 750)

40

 

 

2011/96/ES

 

*

2011 m. vasario 11 d. Komisijos sprendimas dėl Rumunijos pateiktų 2007 m. sąskaitų, susijusių su išlaidomis, finansuojamomis pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos valstybėse kandidatėse programą (SAPARD), patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 759)

42

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top