EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:018:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 18, 2011m. sausis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.018.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 18

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. sausio 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/33/ES

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

1

 

 

2011/34/ES

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

2

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

3

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datos

7

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 43/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 44/2011, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos

10

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 45/2011, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

14

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 46/2011, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

16

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 47/2011, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

18

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 48/2011 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d.

20

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 49/2011 dėl grybų konservų importo licencijų išdavimo 2011 m.

22

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 50/2011, kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso 14-ojo atskiro etapo nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina

24

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 51/2011, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

2011 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 52/2011, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

27

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2011/4/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga cikloksidimas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB (1)

30

 

*

2011 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2011/5/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga himeksazolas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB (1)

34

 

*

2011 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2011/6/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą buprofeziną (1)

38

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/35/BUSP

 

*

2011 m. sausio 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas BiH/17/2011 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ES operacijos vado paskyrimo

41

 

 

2011/36/ES

 

*

2011 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimas dėl 1,3-dichlorpropeno neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 119)  (1)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top