EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 336, 2010m. gruodis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.336.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 336

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gruodžio 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m.

1

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1226/2010, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

13

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1227/2010, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų

15

 

*

2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1228/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

17

 

 

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1229/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

22

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/787/ES

 

*

2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti

24

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP

30

 

 

2010/789/ES

 

*

2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos, skirtos Valonijos regiono žemės ūkio valdose kritusių gyvūnų pašalinimo ir sunaikinimo išlaidoms padengti (Valstybės pagalba C 1/10 – Belgija) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/ES

 

*

2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2010 m. sausio 1 d. taikytinų trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atlyginimams, patikslinimo

50

 

 

2010/791/ES

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, kuriame pateikiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XII priedo III punkto 1 papunkčio antroje pastraipoje nurodytų produktų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/ES

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Vengrijoje (1)

60

 

 

2010/793/ES

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/1/EB, leidžiantis naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus Čekijos Respublikoje, dėl tokių karkasų pateikimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 9187)

62

 

 

GAIRĖS

 

 

2010/794/ES

 

*

2010 m. gruodžio 13 d. Europos centrinio banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2010/30)

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinančio ir iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, klaidų ištaisymas (OL L 199, 2008 7 28)

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top