EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:145:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 145, 2010m. birželis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.145.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 145

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. birželio 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/319/ES

 

*

2010 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2010 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 501/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

2

 

 

2010 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 502/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

4

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/320/ES

 

*

2010 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

6

 

 

2010/321/ES

 

*

2010 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (Konvenciją Nr. 188)

12

 

*

2010 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2010/322/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO, ir pratęsiamas jų galiojimo terminas

13

 

 

2010/323/ES

 

*

2010 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Bulgarijai ir Vokietijai leidžiama taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos leidžiančią nukrypti nuostatą (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 3617)

15

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2010/324/ES

 

*

2010 m. kovo 19 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2010 dėl Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro direktoriaus skyrimo

16

 

 

2010/325/ES

 

*

2010 m. gegužės 19 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2010 dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) direktoriaus skyrimo

17

 

 

2010/326/ES

 

*

2010 m. gegužės 19 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 4/2010 dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) direktoriaus pavaduotojo skyrimo

18

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top