EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:087:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 87, 2010m. balandis 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.087.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 87

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. balandžio 7d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“

1

 

*

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 284/2010/ES, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – „Progress“

6

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/195/ES

 

*

2010 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas, pasirašyti ir laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos

7

Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos

9

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 285/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams

19

 

*

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 88/2007 nuostatos dėl statistinių duomenų apie tešlos gaminių kiekius perdavimo

21

 

 

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 287/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

 

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 288/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

24

 

 

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 289/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 281/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. balandžio 1 d.

26

 

*

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2010, kuriuo 123-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

29

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/196/ES, Euratomas

 

*

2010 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas dėl netiesiogiai apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) išdėstymo siekiant nustatyti bendrąsias nacionalines pajamas (BNP), naudojamas Europos Sąjungos biudžeto ir jos nuosavų išteklių tikslais

31

 

*

2010 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas 2010/197/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) pradžios

33

 

 

2010/198/ES

 

*

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Latvija atleidžiama nuo tam tikrų įsipareigojimų taikyti Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch ir Helianthus annuus L. rūšies augalams Tarybos direktyvų 66/402/EEB ir 2002/57/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2042)  (1)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top