EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:109:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 109, 2009m. balandis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.109.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 109

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 354/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 355/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių ir Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, skirtą įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo

3

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 356/2009, kuriuo inicijuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2007, kuriuo importuojamoms, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms nustatomas galutinis antidempingo muitas, naujo eksportuotojo peržiūra, panaikinamas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma šio importuojamo produkto registracija

6

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/35/EB dėl dažiklių, kuriuos galima dėti į vaistus (Nauja redakcija) (1)

10

 

*

2009 m. balandžio 24 d. Komisijos direktyva 2009/46/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams (1)

14

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 357/2009/EB dėl valstybių narių numatomų priimti tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų tvarkos (kodifikuota redakcija)

37

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/352/EB

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas dėl Vokietijai atstovaujančio Regionų komiteto nario skyrimo

40

 

 

2009/353/EB

 

*

2009 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją, kurios Bendrijos vardu turi būti laikomasi Pagalbos maistu komitete dėl 1999 m. Pagalbos maistu konvencijos galiojimo pratęsimo

41

 

 

Komisija

 

 

2009/354/EB

 

*

2009 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Bendrijos ribotas Graikijos laivų registro pripažinimas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2130)

42

 

 

2009/355/EB

 

*

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeno dervingąjį aliejų iš pomidorų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3036)

47

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2009/356/BUSP

 

*

2009 m. balandžio 21 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top