EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:081:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 81, 2009m. kovas 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 256/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedus dėl didžiausio leidžiamojo azoksistrobino ir fludioksonilo likučių kiekio tam tikruose produktuose arba ant jų (1)

3

 

*

2009 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 257/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 794/2004 nuostatas dėl papildomos informacijos lapo, naudojamo pranešti apie pagalbą žuvininkystei ir akvakultūrai (1)

15

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 258/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 595/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/297/EB

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1876)  (1)

22

 

 

2009/298/EB

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas, pratęsiantis Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2078)  (1)

23

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top