EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:008:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 8, 2009m. sausis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 8

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. sausio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 17/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (1)

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/14/EB

 

*

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/636/EB, nustatantis Bendrijos paramos kaimo plėtrai sumų metinį paskirstymą valstybėms narėms 2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/EB

 

*

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo atmetama paraiška įtraukti pavadinimą į Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 numatytą saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą (Džiugas) (SGN) (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/EB

 

*

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo atmetama paraiška įtraukti pavadinimą į Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 numatytą saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą (Germantas) (SGN) (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/EB

 

*

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas darbuotojų komandiravimo ekspertų komitetas

26

 

 

2009/18/EB

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl standarto EN 1273:2005 „Kūdikių vaikštynės“ Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB numatyto bendro saugos reikalavimo atitikimo ir to standarto nuorodos skelbimo Oficialiajame leidinyje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/EB

 

*

2009 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/655/EB dėl kai kurių valstybių narių skubios vakcinacijos nuo mėlynojo liežuvio ligos planų patvirtinimo ir Bendrijos finansinio įnašo dydžio 2007 ir 2008 m. nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8966)

31

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas (OL L 157, 2008 6 17)

33

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top