EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 340, 2008m. gruodis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1286/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 193/2007, nustatantį galutinį kompensacinį muitą Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 192/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikram, inter alia, Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui

1

 

 

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1288/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

15

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1289/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama (1)

17

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1290/2008 dėl leidimo naudoti Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) preparatą kaip pašarų priedą (1)

20

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2008 dėl salmonelių kontrolės programų tam tikrose trečiosiose šalyse patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir paukščių gripo stebėjimo programų tam tikrose trečiosiose šalyse sąrašo, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą (1)

22

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip pašarų priedą (1)

36

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1293/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir Levucell SC10 ME) kaip pašarų priedą (1)

38

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1294/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (1)

41

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1295/2008 dėl apynių importo iš trečiųjų šalių (kodifikuota redakcija)

45

 

*

2008 m. gruodis 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (kodifikuota redakcija)

57

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/123/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir VII priedus su technikos pažanga (1)

71

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/124/EB, apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (kodifikuota redakcija) (1)

73

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1297/2008/EB dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos (1)

76

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1298/2008/EB, įkuriantis programą Erasmus Mundus (2009–2013 m.), skirtą gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (1)

83

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/960/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl trečiųjų šalių vertybinių popierių emitentų naudojimosi tam tikros trečiosios šalies nacionaliniais apskaitos standartais ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8218)  (1)

112

 

 

2008/962/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimus 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8442)  (1)

115

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top