EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2008m. gruodis 06d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 6d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 55/2008, įvedantį autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

1

 

 

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1211/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1212/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

7

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1213/2008 dėl 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. suderintos daugiametės Bendrijos kontrolės programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose produktuose bei ant jų, ir siekiama įvertinti jų poveikį vartotojams (1)

9

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1214/2008, kuriuo 2008–2009 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą airišką viskį

18

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1215/2008, atidarantis salyklinių miežių įvežimo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinę kvotą bei numatantis jos administravimą ir leidžiantis nukrypti nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (kodifikuota redakcija)

20

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (1)

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/910/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 ir 2 dalis

38

 

 

Komisija

 

 

2008/911/EB

 

*

2008 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/EB

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms pašarų ir maisto kontrolės srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7283)

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis

55

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top