EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 219, 2008m. rugpjūtis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 219

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas (Nauja redakcija)

3

 

*

2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 811/2008, kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją

17

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/73/EB, supaprastinanti veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičianti direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (1)

40

 

*

2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos direktyva 2008/83/EB, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/91/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (1)

55

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/667/TVR

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos kosmoso agentūros ir Europos Sąjungos susitarimo dėl saugumo ir keitimosi įslaptinta informacija sudarymo

58

Europos kosmoso agentūros ir Europos Sąjungos susitarimas dėl saugumo ir keitimosi įslaptinta informacija

59

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2008/668/EB, Euratomas

 

*

2008 m. liepos 23 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo skyrimo

63

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įsigaliojimo datą

64

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/669/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Bisau Gvinėjos Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos misijos saugumo sektoriaus reformai Bisau Gvinėjos Respublikoje remti statuso sudarymo

65

Europos Sąjungos ir Bisau Gvinėjos Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos misijos saugumo sektoriaus reformai Bisau Gvinėjos Respublikoje remti statuso

66

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo klaidų ištaisymas (OL L 30, 2008 2 4)

72

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą klaidų ištaisymas (OL L 30, 2008 2 4)

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top