EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:164:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 164, 2008m. birželis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

1

 

 

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 596/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

10

 

*

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 597/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 372/2007, nustatantį dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius (1)

12

 

*

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos kiaušiniais standartų

14

 

*

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2008, kuriuo pataisomas Reglamentas (EB) 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (1)

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/483/EB

 

*

2008 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma Bendrijos finansinė parama skubių kovos su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje 2006 m. priemonių išlaidoms padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2722)

41

 

 

2008/484/EB

 

*

2008 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų valstybės pagalbos sprendimų galiojimo pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2883)  (1)

43

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/485/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo) ir pratęsiantys jų galiojimą

44

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1214/2007, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, klaidų ištaisymas (OL L 286, 2007 10 31)

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top