Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 81, 2008m. kovas 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kompresoriams

1

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

21

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 263/2008, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

23

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

24

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 265/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už kiaušinius

26

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 266/2008, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 267/2008, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

30

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 268/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

32

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 269/2008, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

35

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 270/2008 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

37

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/24/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (1)

38

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/25/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

40

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/26/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

42

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/27/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2001/18 EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

45

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/28/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą, taip pat Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

48

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

51

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (1)

53

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/31/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

57

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/32/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

60

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/33/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

62

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/34/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

65

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/35/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

67

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

69

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/37/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (1)

71

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/260/EB

 

*

2008 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikroms šalims leidžiama netaikyti tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, taikomo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kuris ir toliau taikomas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muito, išplėsto tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims, taikymo laikinas sustabdymas, taikomas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 388/06/COL, šešiasdešimt pirmąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje

81

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top