EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 50, 2008m. vasaris 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 50

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 162/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą (1)

3

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 164/2008, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1444/2006 nuostatas, susijusias su mažiausiu pašarų priedo Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kiekiu (1)

6

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 165/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti 3–fitazę (Natuphos) kaip pašarų priedą (1)

8

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 166/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kaip pašarų priedą (1)

11

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 167/2008 dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą (1)

14

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. vasario 19 d. Komisijos direktyva 2008/17/EB, iš dalies keičianti tam tikrus Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl acefato, acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, aldrino, benalaksilo, benomilo, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, klofentezino, ciflutrino, cipermetrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, ditiokarbamatų, esfenvalerato, famoksadono, fenheksamido, fenitrotiono, fenvalerato, glifosato, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil-M, metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino pirimetanilo, spiroksamino, tiakloprido, tiofanat-metilo ir trifloksistrobino didžiausios leistinos likučių koncentracijos (1)

17

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/155/EB

 

*

2008 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas, embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse importuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 517)  (1)

51

 

 

2008/156/EB

 

*

2008 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/766/EB dėl trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių yra leidžiama importuoti bet kokio pavidalo žmonėms vartoti skirtus žuvininkystės produktus, sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 555)  (1)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top