EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:016:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 16, 2008m. sausis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 16

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 41/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1371/2005, įvedantį galutinį antidempingo muitą Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos kilmės orientuoto grūdėtumo plokščių valcavimo produktų iš silicinio elektrotechninio plieno importui

1

 

 

2008 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 42/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

 

2008 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 43/2008, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną 2008 m. sausio 15 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2402/96 leistos pradėti naudoti krakmolui iš manijoko kvotos importo licencijai gauti

6

 

 

2008 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 44/2008, nustatantis per 2008 m. sausio mėn. pirmąsias 10 dienų pateiktų sviesto, kurio kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurio kvotos numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, importo licencijų paraiškų priėmimo apimtį

7

 

 

2008 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 45/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

9

 

*

2008 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 46/2008, 90-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

11

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/62/EB

 

*

2007 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas dėl Lenkijos akto dėl genetiškai modifikuotų organizmų projekto 111 ir 172 straipsnių, apie kuriuos Lenkijos Respublika pranešė pagal EB sutarties 95 straipsnio 5 dalį kaip apie nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4697)  (1)

17

 

 

2008/63/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2002/231/EB, 2002/255/EB, 2002/272/EB, 2002/371/EB, 2003/200/EB ir 2003/287/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6800)  (1)

26

 

 

2008/64/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Belgijai Flandrijos regiono atžvilgiu jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6654)

28

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. birželio 25 d. Komisijos direktyvos 2003/63/EB, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, klaidų ištaisymas (OL L 159, 2003 6 27) (2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top