EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 15, 2008m. sausis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 15

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 31/2008 dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

1

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 32/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 33/2008, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (1)

5

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 34/2008, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

13

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 35/2008, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

15

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 36/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną

16

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 37/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

20

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 38/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 leista naudoti 2008 m. sausio mėn.

22

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 39/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/58/EB

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis parūgštinti vynuogių misą ir vyną, pagamintus Austrijos vynuogių auginimo B zonoje 2007–2008 vyno metais (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EB

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. taikomų į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti abiejose naujosiose valstybėse narėse ne ilgiau kaip devyniolika mėnesių nuo abiejų valstybių įstojimo į ES, atlyginimams, koregavimo

29

 

 

2008/60/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimą 2003/584/EB išbraukiant tam tikras skirtųjų linijų rūšis iš minimalaus skirtųjų linijų rinkinio (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/EB

 

*

2008 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo nuostatas dėl šviežios galvijienos importo iš Brazilijos (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top