EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 346, 2007m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1579/2007, kuriuo nustatomos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais

6

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2007/75/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su tam tikromis laikinosiomis nuostatomis dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/880/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis remiantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu Prancūzijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių kuras ir sunaudojamas Korsikos departamentuose

15

 

 

2007/881/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos darbo tvarkos taisykles

17

 

 

2007/882/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Central Bank of Cyprus išorės auditorių

19

 

 

2007/883/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Central Bank of Malta išorės auditorių

20

 

 

2007/884/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto, 168 ir 169 straipsnių

21

 

 

Komisija

 

 

2007/885/EB

 

*

2007 m. gruodžio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijoje naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas (1)

23

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/886/BUSP

 

*

2007 m. lapkričio 30 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL AFGH/2/2007 dėl prie Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo

26

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 2007/887/BUSP, panaikinantys Bendruosius veiksmus 2005/557/BUSP dėl Europos Sąjungos civilinių ir karinių veiksmų, skirtų Afrikos Sąjungos misijoms Sudano Darfūro regione ir Somalyje remti

28

 

 

2007/888/BUSP

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ESPM/2/2007 dėl Europos Sąjungos planavimo grupės (EUPT Kosovo) vadovo skyrimo

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top