EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 314, 2007m. gruodis 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1411/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1412/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

3

 

*

2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1413/2007, nustatantis vienam ūkininkui tenkančio ploto, už kurį 2007 m. prašoma paramos energetiniams augalams auginti, sumažinimo koeficientą

6

 

*

2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1414/2007, uždraudžiantis su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Kategato sąsiaurio ICES zonoje (į pietus nuo IIIa zonos)

7

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/779/EB, Euratomas

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas, nustatantis Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (nauja redakcija) (1)

9

 

 

2007/780/EB

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (1)

20

 

 

Komisija

 

 

2007/781/EB

 

*

2007 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos pripažinimo suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3938)  (1)

21

 

 

2007/782/EB

 

*

2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis metines ir daugiametes 2008 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktas tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas ir nustatantis Bendrijos finansinį įnašą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5776)

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top