EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:281:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 281, 2007m. spalis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 281

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1240/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1241/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems agurkų, artišokų, klementinų, mandarinų ir apelsinų muitams

3

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 793/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams, taikymo taisykles

5

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1243/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedą (1)

8

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1244/2007, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 nuostatas dėl įgyvendinimo priemonių tam tikriems žmonių maistui vartoti skirtiems gyvūninės kilmės produktams ir nustatantis specialiąsias mėsos tikrinimo oficialios kontrolės taisykles (1)

12

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1245/2007, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 I priedą dėl skysto pepsino naudojimo Trichinella aptikimui mėsoje (1)

19

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1246/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2076/2005 pereinamajam laikotarpiui, suteiktam maisto verslo subjektams, importuojantiems žmonėms vartoti skirtus žuvų taukus, pratęsti (1)

21

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba ir Komisija

 

 

2007/681/EB, Euratomas

 

*

2007 m. spalio 9 d. Tarybos ir komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimą prie PBS, sudarymo

23

 

 

Komisija

 

 

2007/682/EB

 

*

2007 m. spalio 18 d. Komisijos sprendimas dėl gyvos praskiestos vakcinos nuo klasikinio kiaulių maro Bendrijos atsargų atnaujinimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4699)

25

 

 

2007/683/EB

 

*

2007 m. spalio 18 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis laukinių kiaulių populiacijos klasikinio kiaulių maro likvidavimo tam tikrose Vengrijos teritorijose planą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5053)

27

 

 

2007/684/EB

 

*

2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Danijoje, Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5152)  (1)

28

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/685/BUSP

 

*

2007 m. spalio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL AFG/1/2007 dėl EUPOL AFGHANISTAN misijos vadovo paskyrimo

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top