EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:280:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 280, 2007m. spalis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 280

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1236/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 atsižvelgiant į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 378/2007 dėl savanoriško moduliavimo taikymo

3

 

*

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir Sprendimą 2006/696/EB dėl salmonelėmis užkrėstų vištų dedeklių pulkų kiaušinių pateikimo į rinką (1)

5

 

*

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2007, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles

10

 

*

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1239/2007, 87-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

11

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/678/EB

 

*

2007 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4672)  (1)

22

 

 

2007/679/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis taikant savanorišką moduliavimą gaunamas grynąsias sumas Jungtinei Karalystei 2007–2012 kalendoriniams metams (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5104)

25

 

 

2007/680/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/410/EB, nustatantį sumas, kurios, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalimi, 143d ir 143e straipsniais, yra skiriamos EŽŪFKP, ir sumas, skiriamas EŽŪGF išlaidoms, ir Sprendimą 2006/636/EB, nustatantį Bendrijos paramos kaimo plėtrai sumų metinį paskirstymą valstybėms narėms 2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5106)

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 795/2004, nustatančio išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 141, 2004 4 30) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 44 tomas, p. 226)

31

 

*

1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimo (EB) Nr. 97/80/EB, nustatančio Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas, klaidų ištaisymas (OL L 24, 1997 1 25) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 20 tomas, p. 214)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top