EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:195:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 195, 2007m. liepa 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 195

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 882/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 824/2000, nustatantį intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti

3

 

*

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 884/2007 dėl skubių priemonių, kuriomis sustabdomas maisto dažiklio E 128 (raudonasis 2G) naudojimas (1)

8

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 885/2007, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

10

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 886/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d. – 2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 996/97 leidžiamą naudoti sušaldytos plonosios galvijų diafragmos tarifinę kvotą

11

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 887/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

12

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 888/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

15

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

19

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 890/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

22

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 891/2007 dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

24

 

 

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 892/2007 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2007 m. liepos mėn.

25

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. liepos 26 d. Komisijos direktyva 2007/48/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/90/EB, nustatančią Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (1)

29

 

*

2007 m. liepos 26 d. Komisijos direktyva 2007/49/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/91/EB, nustatančią Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (1)

33

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/529/EB

 

*

2007 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 21/06 (ex N 635/05), kurį turi įgyvendinti Slovakijos Respublika Slovenské lodenice Komárno (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1182)  (1)

36

 

 

2007/530/Euratomas

 

*

2007 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės sudarymo (1)

44

 

 

2007/531/EB

 

*

2007 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą 2008–2010 m. laikotarpiu rengti (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top