EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:119:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 119, 2007m. gegužė 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 501/2007, iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

 

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 502/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 503/2007 dėl tam tikrų pavadinimų registracijos Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre (Pohořelický kapr (SKVN), Žatecký chmel (SKVN), Pomme du Limousin (SKVN), Tome des Bauges (SKVN))

5

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/2007, nustatantis išsamias papildomų importo muitų pieno ir pieno produktų sektoriuje tvarkos taikymo taisykles (kodifikuota redakcija)

7

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 505/2007, preliminariai nustatantis pristatymo įsipareigojimus dėl cukranendrių cukraus, kuris turi būti importuotas pagal AKR Protokolą ir Susitarimą su Indija 2007–2008 metų pristatymo laikotarpiu

22

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 506/2007, nustatantis bandymų ir informavimo reikalavimus tam tikrų prioritetinių medžiagų importuotojams ar gamintojams pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1)

24

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2007, 76-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

27

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/316/EB

 

*

2007 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją, kuri turi būti priimta Bendrijos vardu Tarptautinėje cukraus taryboje dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo

29

 

 

2007/317/EB

 

*

2007 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją, kuri turi būti priimta Bendrijos vardu Tarptautinėje javų taryboje dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

30

 

 

2007/318/EB

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino jo taikymo

31

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio europos bendrijų bei jų valstybių narių ir rusijos federacijos partnerystę, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Įstojimą į Europos Sąjungą

32

 

 

Komisija

 

 

2007/319/EB

 

*

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Nr. C 45/04 (ex NN 62/04) čekų plieno gamintojui „Třinecke železarny, a.s.“ (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5245)  (1)

37

 

 

2007/320/EB

 

*

2007 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Skaitmeninimo ir skaitmeninio išsaugojimo valstybių narių ekspertų grupė

45

 

 

2007/321/EB

 

*

2007 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas, atleidžiantis Jungtinę Karalystę nuo tam tikrų prekybos daržovių sėkla įsipareigojimų pagal Tarybos direktyvą 2002/55/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1836)

48

 

 

2007/322/EB

 

*

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis augalų apsaugos produktų, kuriuose yra geriamąjį vandenį užteršti galinčio tolilfluanido, naudojimo apsaugos priemones (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1865)  (1)

49

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 831/97, nustatančio prekybos standartus, taikomus avokadoms, klaidų ištaisymas (OL L 119, 1997 5 8) (Specialiojo leidimo 3 skyrius, 21 tomas, p. 67)

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top