EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:116:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 116, 2007m. gegužė 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 4d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 490/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 491/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1947/2005 įgyvendinimo taisykles dėl informacijos apie sėklas perdavimo

3

 

*

2007 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 492/2007, 75-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/275/EB

 

*

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547)  (1)

9

 

 

2007/276/EB

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimus 2001/881/EB ir 2002/459/EB dėl pasienio kontrolės postų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1681)  (1)

34

 

 

2007/277/EB

 

*

2007 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš esmės pripažįstantis nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo piroksulamo įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1698)  (1)

59

 

 

2007/278/EB

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pagalbos įvairinimui ir papildomos pagalbos įvairinimui, skirtinos 2007–2008 prekybos metais pagal laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, sumas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1717)  (1)

62

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/279/EB

 

*

2007 m. balandžio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, patvirtinantis duomenų apsaugos Europos centriniame banke įgyvendinimo taisykles (ECB/2007/1)

64

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2000 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2706/2000, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1455/1999, nustatantį saldžiųjų pipirų prekybos standartus, klaidų ištaisymas (OL L 311, 2000 12 12) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 31 tomas, p. 41)

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top