EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:114:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 114, 2007m. gegužė 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 484/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 485/2007, nustatantis kompensuojamosios pagalbos dydį 2006 m. Bendrijoje išaugintiems ir parduotiems bananams

3

 

 

2007 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 486/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 1 d.

5

 

*

2007 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 487/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

8

 

*

2007 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 488/2007, ištaisantis Reglamento (EB) Nr. 327/98, atidarančio tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą, redakcijas danų, suomių ir švedų kalbomis

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/263/EB

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/210/EB, įsteigiantį mokslinius komitetus vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos srityje (1)

14

 

 

2007/264/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/30/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių tam tikriems Bulgarijoje pagamintiems pieno produktams (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1787)  (1)

16

 

 

2007/265/EB

 

*

2007 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedą siekiant įtraukti papildomas sveikatos priemones prekybai gyvomis bitėmis ir atnaujinti sveikumo sertifikatų formas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1811)  (1)

17

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2007/266/EB, Euratomas

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

26

 

 

2007/267/EB, Euratomas

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjų paskyrimo

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2173/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1799/2001, nustatantį citrusų vaisių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 326, 2003 12 13) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 41 tomas, p. 379)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top