EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:078:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 78, 2007m. kovas 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 78

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 280/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 281/2007, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 27-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 27-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

5

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 283/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 27-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

7

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 284/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 59-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

8

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 285/2007, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2007 m. kovo mėn. kai kuriems kiaulienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 1233/2006

9

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 286/2007, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo licencijų prašymus, pateiktus 2007 m. kovo mėn. kai kurių kiaulienos pagrindu pagamintų produktų sektoriaus tarifinėms importo kvotoms, nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

11

 

*

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 287/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedą dėl ženšenio (Ginseng) ir standartizuotų jo ekstraktų bei preparatų (1)

13

 

*

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2007, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, kurias reikia priimti dėl Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 reikalavimų, susijusių su eksporto grąžinamosiomis išmokomis už tam tikrus pieno ir kiaušinių produktus, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą

15

 

*

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 289/2007 dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą, pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles

17

 

*

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 290/2007, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 19 straipsnyje minimą procentinį dydį 2007–2008 prekybos metais

20

 

 

2007 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 291/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 272/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. kovo 16 d.

24

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/168/EB

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos augalų veislių tarnybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

27

 

 

Komisija

 

 

2007/169/EB

 

*

2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma tam tikroms pasiuntinių ir siuntinių paslaugoms Danijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 840)  (1)

28

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimo žuvininkystės sektoriuje įsigaliojimo datą

31

 

*

Informacija apie Europos bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos pagrindų susitarimo dėl Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų įsigaliojimą

31

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/52/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių, klaidų ištaisymas (OL L 204, 2006 7 26)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top