EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:041:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 41, 2007m. vasaris 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 41

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. vasario 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 126/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 127/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

3

 

*

2007 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 128/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 580/2004, nustatantį eksporto gražinamųjų išmokų skyrimo už žemės ūkio produktus konkurso tvarką, ir Reglamentą (EB) Nr. 581/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą

6

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/89/EB

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto dviejų narių ir keturių pakaitinių narių, atstovaujančių Nyderlandams, skyrimo

8

 

 

Komisija

 

 

2007/90/EB

 

*

2007 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant belaidės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 269)  (1)

10

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2007/91/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/197/BUSP, nustatantį karinio ar gynybinio pobūdžio Europos Sąjungos operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (ATHENA)

11

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/92/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

16

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/93/BUSP, iš dalies keičianti ir atnaujinanti Bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai

17

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/94/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl Somaliui taikomų ribojančių priemonių

19

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

Pranešimas dėl Protokolo, sudaryto vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo 43 straipsnio 1 dalimi, įsigaliojimo

21

 

*

Pranešimas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo, įsigaliojimo

21

 

*

Pranešimas dėl Protokolo, sudaryto vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo 43 straipsnio 1 dalimi, įsigaliojimo

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top