EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 384, 2006m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 384

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2011/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

1

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2006, iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

8

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2013/2006, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

13

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2014/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

20

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatantis tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais

28

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2016/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą suderinantis keletą reglamentų, susijusių su bendru vyno rinkos organizavimu

38

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2017/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl Esmarko menkučių išteklių sužvejojamo kiekio apribojimų TJTT II a (EB vandenys), III a ir IV (EB vandenys) zonose

44

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2018/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su pieno ir pieno produktų importo licencijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001

46

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2019/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos ryžių importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

48

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2020/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 dėl PPO tarifinės kvotos, skirtos Naujosios Zelandijos sviestui, administravimo

54

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2021/2006, leidžiantis naudoti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir numatantis jų administravimą

61

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2022/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2375/2002, (EB) Nr. 2377/2002, (EB) Nr. 2305/2003 ir (EB) Nr. 969/2006, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos importo tarifines kvotas grūdų sektoriuje ir numatomas jų administravimas

70

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos ( 1 )

75

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2024/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, nukrypstančias nuo Reglamento (EB) Nr. 2076/2002 ir Sprendimų 1998/270/EB, 2002/928/EB, 2003/308/EB, 2004/129/EB, 2004/141/EB, 2004/247/EB, 2004/248/EB, 2005/303/EB bei 2005/864/EB, dėl tolesnio tam tikrų veikliųjų medžiagų, neįtrauktų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, naudojimo atsižvelgiant į Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą ( 1 )

79

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2025/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

81

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2026/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

85

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2006/138/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos nuostatas dėl pridėtinės vertės mokesčio priemonių, taikomų radijo ir televizijos transliacijų paslaugoms ir tam tikroms elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpio

92

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2006/139/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl arseno junginių pardavimo ir naudojimo apribojimų, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga ( 1 )

94

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos dvišalio susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo

98

Europos bendrijos Baltarusijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais

100

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top