EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 379, 2006m. gruodis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 379

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1997/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų ( 1 )

1

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai

5

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1999/2006, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės balnelių importui

11

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2000/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1870/2005

37

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2001/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 2295/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles

39

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2002/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

47

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2003/2006, nustatantis išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles

49

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2004/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2273/93, nustatantį grūdų intervencinius centrus, ir jį pritaikantis atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą

54

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2005/2006, kuriuo nustatomi laikinieji antidempingo muitai sintetiniams poliesterių kuokšteliniams (štapelio) pluoštams (PKP), kurių kilmės šalys yra Malaizija ir Taivanas

65

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2006/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 siekiant įtraukti Kroatijos kilmės cukraus produktų metinę tarifinę kvotą

95

 

*

2006 gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2007/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl tam tikrų tarpinių produktų, gautų iš techninės paskirties 3 kategorijos medžiagų, skirtų medicinos prietaisams, in vitro diagnostikoje naudojamiems produktams ir laboratoriniams reagentams gaminti, importo ir tranzito, ir iš dalies keičiantis tą reglamentą ( 1 )

98

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2008/2006, nustatantis išsamias 2007 m. tarifinių kvotų jaučių jauniklių mėsos produktams, kurių kilmės šalys – Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Juodkalnija ir Kosovas, taikymo taisykles

105

 

 

2006 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2009/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

117

 

 

2006 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2010/2006, nustatantis kai kurių pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų galimą kiekį pirmam 2007 m. pusmečiui pagal Bendrijos atidarytas kvotas, remiantis vien licencija

121

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams, siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį

123

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl dimetenamido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB i priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl fosalono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/1011/BUSP, įgyvendinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu

129

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top