EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 368, 2006m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 368

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1969/2006, pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas 2007 žvejybos metams

1

 

 

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1970/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

 

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1971/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. sausio 1 d.

8

 

 

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1972/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

11

 

 

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1973/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

13

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

15

 

*

2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1975/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

74

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1976/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 dėl jų taikymo laikotarpio pratęsimo ( 1 )

85

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1977/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1201/2006, nustatantį svorinius koeficientus, kurie turi būti naudojami apskaičiuojant 2006–2007 prekybos metų kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kainą

87

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1978/2006, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 448/2001 nuostatas, susijusias su ataskaitų dėl panaikinimo procedūrų teikimu ir panaikinto finansavimo panaudojimu

89

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1979/2006, nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

91

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, iš dalies pakeičiančias Reglamentą (EB) Nr. 2076/2002 ir Sprendimus 2001/245/EB, 2002/928/EB bei 2006/797/EB, dėl tolesnio tam tikrų veikliųjų medžiagų, neįtrauktų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, naudojimo atsižvelgiant į Bulgarijos stojimą į Europos Sąjungą ( 1 )

96

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija ( 1 )

99

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/142/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB III a priedą, kuriame pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, sąrašas ( 1 )

110

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. gegužės 19 d. Komisijos sprendimo dėl Danijos priemonių „TV2/Danmark“ naudai klaidų ištaisymas ( OL L 85, 2006 3 23 )

112

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top