EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 329, 2006m. lapkritis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 329

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1738/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 930/2004 dėl laikinų leidžiančių nukrypti priemonių, susijusių su Europos Sąjungos institucijų aktų rengimu maltiečių kalba

1

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1739/2006, baigiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, peržiūrą

3

 

 

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1740/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1741/2006, nustatantis specialiųjų eksporto grąžinamųjų išmokų už suaugusių vyriškos lyties galvijų, kuriems iki juos eksportuojant taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, mėsą be kaulų, suteikimo sąlygas

7

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1742/2006, leidžiantis naudoti Albanijos Respublikos kilmės vyno Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

13

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1743/2006 dėl nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą ( 1 )

16

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1744/2006 dėl išsamių pagalbos šilkaverpiams suteikimo taisyklių (kodifikuota redakcija)

19

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1745/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 936/97, įvedantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifines kvotas, ir numatantis jų administravimą

22

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1746/2006, kuriuo pataisomas Reglamentas (EB) Nr. 1279/2006, 2005–2006 m. prekybos metams nustatantis specialų mažiausių cukrinių runkelių kainų ir gamybos bei papildomų mokesčių cukraus sektoriuje žemės ūkio perskaičiavimo kursą, taikytiną bendros valiutos neįsivedusių valstybių narių valiutų atžvilgiu

24

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/432/EB, nustatantį gyvūnų sveikatos ir tinkamumo žmonių maistui reikalavimus ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžius importuojant mėsos produktus žmonių vartojimui iš trečiųjų šalių ir panaikinantį Sprendimus 97/41/EB, 97/221/EB ir 97/222/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5444)  ( 1 )

26

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir skubios laukinių kiaulių ir kiaulių kiaulininkystės ūkiuose vakcinacijos nuo šios ligos Rumunijoje planą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5426)  ( 1 )

34

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/381/EB, nustatantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5546)  ( 1 )

38

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikiančių radijo dažninio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5599)

64

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimas dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5538)  ( 1 )

67

 

*

2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo ortosulfamurono įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5539)  ( 1 )

74

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas 2006/807/BUSP, įgyvendinantis Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

76

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top