EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:325:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 325, 2006m. lapkritis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 325

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1726/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1727/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

3

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1728/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

5

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1729/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir III priedų nuostatas dėl firokoksibo ir triklabendazolo ( 1 )

6

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1730/2006 dėl leidimo naudoti benzenkarboksirūgštį (VevoVitall) kaip pašarų priedą ( 1 )

9

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1731/2006, nustatantis specialias išsamias taisykles, reglamentuojančias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus konservuotus galvijienos produktus taikymą

12

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1732/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

15

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1733/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

17

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1734/2006 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

19

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1735/2006 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

20

 

 

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1736/2006 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

21

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugsėjo 29 d. Komiteto sprendimas Nr. 1/2006, pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto dėl susitarimo 1 priedo 11 skyriaus pakeitimo

22

 

*

2006 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo ir patikros reikalavimus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir skubios šių kiaulių vakcinacijos nuo šios ligos Bulgarijoje planą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top