EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:215:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 215, 2006m. rugpjūtis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 215

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1191/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1458/2003, atidarantį tarifinę kvotą kiaulienos sektoriuje bei nustatantis jos administravimą

3

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1192/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 dėl valstybėse narėse patvirtintų įmonių sąrašų ( 1 )

10

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1193/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1990/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones vynininkystės sektoriuje Vengrijai įstojus į Europos Sąjungą

12

 

 

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1194/2006 dėl distiliavimo krizės atveju, numatyto Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynui Portugalijoje, pradžios

13

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

15

Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

17

 

*

2006 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

26

 

*

2006 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas dėl Kroatijoje atlikto oficialaus veislių tyrimo lygiavertiškumo ( 1 )

28

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2006 m. liepos 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo skyrimo

30

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 3 dalį pradedamas tyrimas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3516)

31

 

*

2006 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

38

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2006 m. liepos 24 d. Europos centrinio banko gairės dėl banknotų keitimo po neatšaukiamo valiutų kursų nustatymo įvedant eurą (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top