EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:192:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 192, 2006m. liepa 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 192

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 13d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1054/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir III priedų nuostatas dėl flubendazolo ir lazalocido ( 1 )

3

 

*

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1056/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

6

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1057/2006, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

9

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1058/2006, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

10

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1059/2006, dėl kvietimo dalyvauti konkurse dėl sorgų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių muito lengvatos

11

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1060/2006, iš dalies keičiantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

12

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1061/2006, nustatantis bendrą paskirstymo koeficientą, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003

14

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1062/2006, nustatantis bendrą paskirstymo koeficientą, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003

15

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1063/2006, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

16

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1064/2006, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas, pateiktas kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių ir telyčių importo teisėms gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1081/1999 nuostatas

17

 

 

2006 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1065/2006, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų paskirstymo koeficientą

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas, dėl tyrimo pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Boliden AB, Boliden Fabrication AB ir Boliden Cuivre & Zinc SA, Austria Buntmetall AG ir Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor S.A.; HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd ir IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ir Europa Metalli SpA, Mueller Industries, Inc, WTC Holding Company, Inc, Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. ir DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj ir Outokumpu Copper Products OY ir Wieland Werke AG (Byla C.38.069 – Variniai vandentiekio vamzdžiai) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 2826)

21

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas 2006/486/BUSP, dėl Bendrųjų veiksmų 2005/557/BUSP dėl Europos Sąjungos civilinių ir karinių veiksmų, skirtų Afrikos Sąjungos misijai Sudano Darfūro regione remti, įgyvendinimo

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top