EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:179:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 179, 2006m. liepa 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 989/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 990/2006, pradedantis nuolatinius valstybių narių intervencinių agentūrų turimų grūdų eksporto konkursus

3

 

*

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 991/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1870/2005, atidarantį iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifinę kvotą, nustatantį jos administravimo tvarką ir įvedantį importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

15

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 992/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

18

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 993/2006, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

20

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 994/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

22

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 995/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

24

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 996/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

26

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 997/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 998/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 12-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

30

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 999/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

32

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1000/2006, nustatantis didžiausias sviesto supirkimo kainas 2-o atskiro konkurso tvarka, kuris vykdomas pagal Reglamente (EB) Nr. 796/2006 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

34

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1001/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

35

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2006, nustatantis kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus 2006–2007 prekybos metams

36

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1003/2006, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. liepos 1 d.

38

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1004/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

40

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1005/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

42

 

*

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1006/2006, nustatantis pagalbos už nevalytą medvilnę dydį 2005–2006 prekybos metais laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d.

44

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1007/2006, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

47

 

 

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1008/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. liepos 1 d.

48

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/631/EB, kuriuo pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį priimamos su Liberija susijusios priemonės, esant nepaprastajai padėčiai

51

 

*

2006 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininko skyrimo

55

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top