EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 176, 2006m. birželis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 176

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 962/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

1

 

*

2006 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 963/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

3

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

10

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 965/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

12

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 966/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2006 dėl KN 0803 00 19 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

21

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles

22

 

*

2006 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 968/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, įgyvendinimo taisykles

32

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas

44

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 970/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2305/2003, atidarantį miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

49

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 971/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2375/2002, atidarantį trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

51

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 972/2006, nustatantis specialias basmati ryžiams taikomas taisykles ir laikiną kontrolės sistemą siekiant nustatyti jų kilmę

53

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 973/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/96, nustatantį pagal GATT privalomas Bendrijos tarifines kvotas kai kuriems vaisiams ir daržovėms bei perdirbtiems vaisiams ir daržovėms ir numatantis jų administravimą nuo 1996 metų

63

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 974/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 877/2004, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl pranešimo apie tam tikrų šviežių vaisių ir daržovių rinkoje užfiksuotas kainas

68

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 975/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 581/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą, ir Reglamentą (EB) Nr. 582/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą

69

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 976/2006, kuriuo priimamos išimtinės Vokietijos kiaulienos rinkos rėmimo priemonės

71

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 977/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

74

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 978/2006, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

76

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 979/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

77

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 980/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

79

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 981/2006, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 31-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

82

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 982/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

83

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 983/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

87

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 984/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

90

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 985/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

92

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 986/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

95

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 987/2006, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

97

 

 

2006 m. birželio 29 d. Komisjos reglamentas (EB) Nr. 988/2006, apribojantis kai kurių perdirbtų grūdų produktų eksporto licencijų galiojimo trukmę

98

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirosios muitų teritorijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius dėl Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai skirtuose įsipareigojimų sąrašuose numatytų nuolaidų pakeitimo minėtoms šalims įstojus į Europos Sąjungą sudarymo

100

Europos bendrijos ir Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirosios muitų teritorijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius dėl Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai skirtuose įsipareigojimų sąrašuose numatytų nuolaidų pakeitimo minėtoms šalims įstojus į Europos Sąjungą

102

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, susijęs su procedūra pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

2006 m. gegužės 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/436/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo į Patikos fondą 911100MTF/INT/003/EEB (TFEU 970089129) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2076)

105

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2006/448/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų galiojimo pratęsimo

107

Pasikeitimas laiškais dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų galiojimo pratęsimo

108

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Čilės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Susitarimo dėl prekybos vynais, pridėto prie Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, pakeitimų, įsigaliojimo

110

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Čilės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Susitarimo dėl prekybos spiritiniais gėrimais ir aromatintais gėrimais, pridėto prie Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, pakeitimų, įsigaliojimo

110

 

*

2006 m. birželio 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUJUST LEX/1/2006, dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake, EUJUST LEX, vadovo įgaliojimų pratęsimo

111

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top