EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 70, 2006m. kovas 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 70

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 398/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 399/2006, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

3

 

*

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 400/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

9

 

*

2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei ( 1 )

12

 

*

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 402/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ( 1 )

35

 

 

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną

40

 

 

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 404/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už kiaulieną

44

 

 

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 405/2006, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

46

 

 

2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 406/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

48

 

*

2006 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 2006/29/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB nuostatas dėl tam tikrų įstaigų išbraukimo iš įstaigų, kurioms ši direktyva netaikoma, sąrašo ar įtraukimo į jį

50

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004 m. gruodžio 17 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 5/2004, dėl Įmonių plėtojimo centro (CDE) finansinio reglamento

52

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, nustatantis EMAS emblemos naudojimo išskirtiniais atvejais ant vežimo ir tretinių pakuočių taisykles pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 306)  ( 1 )

63

 

*

2006 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas, nustatantis klausimyną, susijusį su Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (IPPC) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 598)  ( 1 )

65

 

*

2006 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2006 metams tam tikroms Bendrijos etaloninėms laboratorijoms likučių visuomenės veterinarinės sveikatos srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 604)

78

 

*

2006 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos ir pieno sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 609)  ( 1 )

80

 

*

2006 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikti į rinką maisto produktus, kurių sudėtyje yra, kurie susideda arba kurie yra pagaminti iš genetiškai modifikuotų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) linijos kukurūzų

82

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top