EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 38, 2006m. vasaris 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 38

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 212/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

3

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2006, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

5

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/2006, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2184/97 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

15

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2006, nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles ( 1 )

17

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 218/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl intervencinių agentūrų vykdomo cukraus supirkimo ir pardavimo įgyvendinimo taisykles

19

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 219/2006, dėl KN 0803 00 19 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

22

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 220/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 221/2006, nustatantis mažinimo koeficientą, taikytiną Reglamente (EB) Nr. 2375/2002 numatytai paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės, III tarifinei kvotai pagal Reglamentą (EB) Nr. 169/2006

27

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 222/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

28

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 223/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2006 m. vasario 9 d.

30

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 224/2006, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

32

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 225/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

34

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/15/EB, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB ( 1 )

36

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva 2006/17/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus ( 1 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top