EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:033:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 33, 2006m. vasaris 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 33

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (1)

1

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 167/2006/EB dėl tam tikrų trečiųjų šalių veiklos krovininės laivybos srityje (kodifikuota redakcija)

18

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/89/EB dėl priemonių siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir investicijas į infrastruktūrą (1)

22

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB dvidešimt devintąjį kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (medžiagos, klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai — c/m/r) (1)

28

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (kodifikuota redakcija) (1)

82

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą klaidų ištaisymas (OL L 344, 2005 12 27)

86

 

*

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo klaidų ištaisymas (OL L 255, 2005 9 30)

87

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/84/EB, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo, klaidų ištaisymas (OL L 344, 2005 12 27)

88

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top