EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:345:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 345, 2005m. gruodis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 345

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2165/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo

1

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2166/2005, nustatantis Zelandijos merlūzų ir norveginių omarų išteklių Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies atkūrimo priemones ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti

5

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2167/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/2004, nustatantį galutinius antidempingo muitus, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės polietileno tereftalato (PET) importui

11

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2168/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/94 dėl pažeidimų ir su Sanglaudos fondo finansavimu bei šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo

15

 

*

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 2005/92/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas dėl minimalaus standartinio PVM tarifo taikymo trukmės

19

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo

21

Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais

23

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, 2006 m. pratęsiantis Bendrijos lyginamuosius bandymus ir tyrimus, nuo 2002 m., 2003 m. ir 2004 m. taikomus Prunus domestica ir Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. ir Rubus idaeus L. dauginamajai ir sodinamajai medžiagai pagal Tarybos direktyvą 92/34/EEB

28

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro tam tikrose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Reino krašto-Pfalco federalinių žemių teritorijose (Vokietija) pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5621)

30

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2005 m. gruodžio 15 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų Europos centrinio banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su Europos centrinio banko užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2005/15)

33

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas ( OL L 357, 2002 12 31 )

35

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top