EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 342, 2005m. gruodis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 342

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2141/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2142/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

3

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2143/2005, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

5

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2144/2005, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

7

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2145/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

9

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2146/2005, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. sausio 1 iki 31 d.

11

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2147/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną

12

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2148/2005, nustatantis kai kurių pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų galimą kiekį pirmam 2006 m. pusmečiui pagal Bendrijos atidarytas kvotas, remiantis vien licencija

16

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2149/2005, nustatantis AKR šalių kilmės bananų importo licencijoms taikytinus sumažinimo koeficientus 2006 m. sausio ir vasario mėn.

19

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles ( 1 )

20

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2005, nustatantis išsamias Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės cukraus produktų tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo taisykles, kaip numatyta Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarime

26

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2152/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą, ir Reglamentą (EB) Nr. 1549/2004, nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos ir nustatančio konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomas Basmati ryžių importui

30

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2153/2005, dėl pagalbos sistemos privačiam alyvuogių aliejaus sandėliavimui

39

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2154/2005, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą įtraukiant pavadinimą į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“(Sidra de Asturias arba Sidra d’Asturies) (SKVN)

47

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2155/2005, keičiantis vienos į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priedą įtrauktos kilmės vietos nuorodos specifikacijos duomenis (Miel de sapin des Vosges) (SKVN)

49

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2156/2005, iš dalies keičiantis vienos į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priedą įtrauktos kilmės vietos nuorodos specifikacijos duomenis (Siurana) (SKVN)

54

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2157/2005, nustatantis licencijos mokesčius, 2006 m. taikomus Bendrijos laivams, žvejojantiems Grenlandijos vandenyse

59

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2158/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, siekiant išplėsti Bendrijos tarifines kvotas džiuto ir kokoso pluošto produktams

61

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2159/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. sausio 1 d.

62

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2160/2005, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 1918/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

65

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2161/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

67

 

 

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2162/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

69

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2163/2005, kuriame numatoma atmesti galvijienos produktų eksporto licencijų paraiškas

70

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2164/2005, atnaujinantis juodųjų paltusų žvejybą NAFO 3LMNO zonoje laivais, plaukiojančiais su Ispanijos vėliava

71

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2003 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, kurią Vokietija suteikė bendrovei Jahnke Stahlbau GmbH Halėje (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3375)  ( 1 )

72

 

*

2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija planuoja suteikti Bull bendrovei (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 4514)  ( 1 )

81

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Direktyvą 1999/105/EB dėl trečiose šalyse išaugintai miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5485)

92

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5496)

94

 

*

2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, dėl antiabsorbcijos tyrimo, susijusio su Kinijos Liaudies Respublikos kilmės natrio ciklamato importu, nutraukimo

96

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, 2006 m. pratęsiantis Bendrijos lyginamuosius bandymus ir tyrimus, nuo 2005 m. taikomus Paeonia spp. ir Geranium spp. dauginamajai medžiagai pagal Tarybos direktyvą 98/56/EB

99

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/526/EB dėl klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių Vokietijoje ir Slovakijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5631)  ( 1 )

100

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, 2006 m. pratęsiantis Bendrijos lyginamuosius bandymus ir tyrimus, nuo 2005 m. taikomus Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., įskaitant mišinius, ir Asparagus officinalis sėklai bei dauginamajai medžiagai pagal Tarybos direktyvas 66/401/EEB ir 2002/55/EB ( 1 )

103

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2134/2005, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus, klaidų ištaisymas ( OL L 340, 2005 12 23 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top