EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 312, 2005m. lapkritis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms

1

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1947/2005, dėl bendro sėklos rinkos organizavimo ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 2358/71 ir (EEB) Nr. 1674/72

3

 

 

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1948/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1949/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl prekybos specifinėmis prekėmis ir su remonto sandoriais susijusios prekybos duomenų neįtraukimo

10

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2005, suderinantis keletą reglamentų, susijusių su grūdų, ryžių ir bulvių krakmolo rinkomis, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

18

 

 

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1951/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

45

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2005/81/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo bei dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse ( 1 )

47

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Europos Parlamentas
Taryba
Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių paskyrimo

49

 

 

Taryba

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos Sprendimas, dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB

51

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos rekomendacija, dėl prioritetinių veiksmų siekiant Europoje didinti bendradarbiavimą archyvų srityje

55

 

*

2005 m. lapkričio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL COPPS/1/2005 dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo-policijos komisaro skyrimo

57

 

*

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario skyrimo

58

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Prancūzijai atstovaujančio nario skyrimo

59

 

 

Komisija

 

*

2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, skelbiančio, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu Byloje Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2672)

60

 

*

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4525)

63

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinai prekiauti tam tikra Triticum durum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top