EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:311:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 311, 2005m. lapkritis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 311

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 26d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1936/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 27/2005 nuostatas dėl Atlanto silkių, juodųjų paltusų ir aštuonkojų

1

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1937/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1938/2005, nustatantis sūrių, kurie bus eksportuojami 2006 m. į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų skyrimo tvarką

6

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1939/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

9

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1940/2005, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

11

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1941/2005, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

13

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1942/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

15

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1943/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 175-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

17

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1944/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 175-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

19

 

 

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1945/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 347-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

21

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004 m. birželio 16 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos priemonių, Ispanijos suteiktų Siderúrgica Añon SA (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1813)  ( 1 )

22

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4481)  ( 1 )

37

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimus 1999/355/EB ir 2001/219/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4500)

39

 

*

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/322/EB dėl tam tikrų maitlesių paukščių lesinimo tam tikromis 1 kategorijos medžiagomis (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4521)

40

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2005 m. lapkričio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos centrinio banko apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2005/11)

41

 

*

2005 m. lapkričio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2002/11 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (ECB/2005/12)

43

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top