EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:293:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 293, 2005m. lapkritis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 293

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1818/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1819/2005, patvirtinantis planą, pagal kurį valstybėms narėms skiriamos 2006 m. biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje

3

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1820/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

8

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1821/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004 dėl vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatų

10

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1822/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 466/2001 nuostatas dėl nitratų tam tikrose daržovėse (1)

11

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos Direktyva 2005/76/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 90/642/EEB ir 86/362/EEB dėl jose nustatytos didžiausios metilkrezoksimo, ciromazino, bifentrino, metalaksilo ir azoksistrobino likučių koncentracijos (1)

14

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/180/EB, įgaliojantį valstybes nares pagal Tarybos direktyvą 96/49/EB patvirtinti tam tikras, leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3555)  (1)

23

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas, iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų išsamiam patikrinimui dėl aminopiralidino ir fluopikolido galimo įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą, išsamumo (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 4535)  (1)

26

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas, dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių nuo kiaulių vezikulinės ligos Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4273)  (1)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top