EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 170, 2005m. liepa 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 170

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 999/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1000/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

3

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1001/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

6

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 1239/95 dėl priverstinių licencijų suteikimo ir viešo tikrinimo bei galimybės susipažinti su Bendrijos augalų veislių tarnybos dokumentais taisyklių

7

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1003/2005, įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo sumažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą veisliniuose Gallus gallus rūšies vištų pulkuose ir iš dalies keičiantis tą reglamentą ( 1 )

12

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1004/2005, nustatantis išsamias tarifinių kvotų, taikomų Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos, Juodkalnijos ir Kosovo kilmės cukraus produktams, atidarymo ir taikymo taisykles, kaip numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2007/2000

18

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1005/2005, nustatantis išvestines intervencines baltojo cukraus kainas 2005–2006 prekybos metams

25

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1006/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1549/2004, nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos ir nustatantį konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomas Basmati ryžių importui

26

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1007/2005, nustatantis nuo 2005 m. kovo 1 d. tam tikriems lukštentiems ryžiams taikomus importo muitus

29

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1008/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje

30

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1009/2005, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

31

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1010/2005, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 628/2005, nustatantį laikiną antidempingo muitą išaugintos lašišos, kurios kilmės šalis Norvegija, importui

32

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1011/2005, nustatantis kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus 2005–2006 prekybos metams

35

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1012/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. liepos 1 d.

37

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1013/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

39

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1014/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

41

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1015/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 31-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

44

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1016/2005, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2005 m. liepos 1 iki 31 d.

45

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1017/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. liepos 1 d.

46

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisjos reglamentas (EB) Nr. 1018/2005, apribojantis kai kurių perdirbtų grūdų produktų eksporto licencijų galiojimo trukmę

49

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1019/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

51

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1020/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

52

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1021/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

56

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1022/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

59

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1023/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

61

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1024/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

63

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1025/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

64

 

 

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1026/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

66

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais dėl lukštentiems ryžiams taikomų muitų apskaičiavimo metodo, ir iš dalies keičiančio Sprendimus 2004/617/EB, 2004/618/EB ir 2004/619/EB, sudarymo

67

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl lukštentiems ryžiams taikomų muitų apskaičiavimo metodo

69

 

 

Komisija

 

*

2005 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kroatijos kilmės augalų Vitis L., išskyrus vaisius (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1920)

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top