EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 126, 2005m. gegužė 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 126

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 747/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2005, dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį pardavimų konkurso pradžios

3

 

*

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2131/93 nustatantį intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas

10

 

*

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 750/2005, dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai ( 1 )

12

 

*

2005 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 751/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

22

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 752/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2005, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

30

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 754/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2005 m. gegužės 19 d.

32

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 755/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. gegužės 19 d.

34

 

 

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 756/2005, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

36

 

*

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 757/2005, 46-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

38

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupę

40

 

*

2005 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Vengrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(20055) 1448)

55

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. kovo 31 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 65/04/KOL, dėl oficialios pašarų kontrolės koordinuotos programos 2004 metams

59

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 718/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais, klaidų ištaisymas (Šis tekstas panaikina ir pakeičia tekstą, paskelbtą Oficialiajame leidinyje L 121, 2005 m. gegužės 13 d., p. 64 )

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top