EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 69, 2005m. kovas 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 69

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 424/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 425/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl šalių ir teritorijų sąrašų ( 1 )

3

 

*

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 426/2005, dėl laikinojo antidempingo muito nustatymo tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės drabužiams skirtų gatavų audinių iš poliesterių siūlų (gijų), importui

6

 

 

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 427/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. kovo 16 d.

34

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/215/EB:
2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto dešimt Prancūzijos narių ir šešių Prancūzijos pakaitinių narių skyrimo

37

 

 

Komisija

 

*

2005/216/EB:
2005 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/828/EB dėl išvežimo draudimo išimčių gyvūnų vidaus judėjimui (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 544)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EB:
2005 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas, nustatantis gyvūnų sveikatos sąlygas ir veterinarinio pažymėjimo reikalavimus importuojant galvijų embrionus į Bendriją (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 543)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EB:
2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, nustatantis žuvininkystės produktų importo iš Saudo Arabijos specialias sąlygas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 563)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EB:
2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 97/296/EB, pateikiantį trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti žmonėms vartoti skirtus žuvininkystės produktus, sąrašą, dėl Saudo Arabijos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 564)
 ( 1 )

55

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. kovo 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/220/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/500/BUSP

59

 

*

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/221/BUSP, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2004/306/EB

64

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR, dėl atakų prieš informacines sistemas

67

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2005 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 398/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2005 3 11 )

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top