EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 62, 2005m. kovas 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 62

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 385/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 386/2005, iš dalies keičiantis kelis reglamentus dėl kai kurių vaisių ir daržovių bei kai kurių iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų

3

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 387/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 831/97, nustatantį prekybos standartus, taikomus avokadams

5

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 388/2005, patvirtinantis 2006 m. ad hoc modulio specifikacijas dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 246/2003

7

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 389/2005, nustatantis nuo Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2201/96 ir Nr. 800/1999 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl tam tikro cukraus, naudojamo iš vaisių ir daržovių pagamintuose produktuose, eksporto į trečiąsias šalis, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną

12

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 2005/23/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo ( 1 )

14

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/182/EB:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Slovakijoje

16

 

*

2005/183/EB:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Lenkijoje

18

 

*

2005/184/EB:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Kipre

19

 

*

2005/185/EB:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Čekijos Respublikoje

20

 

*

2005/186/EB:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Maltoje

21

 

 

Komisija

 

*

2005/187/EB:
2005 m. kovo 2 d. Komisijos rekomendacija, dėl suderintos patikrinimų programos gyvūnų mitybos srityje 2005 metais remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EB:
2004 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, paskelbiančio koncentraciją suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla Nr. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EB:
2005 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlį dėl tam tikrų Slovakijos mėsos sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. kovo 7 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/190/BUSP, dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top